چت و گپ یکی از سرگرمی های ما ایرانیهاس و خیلی از ما دوست داریم تا به گروههای گپ بریم و با دوستان و سایرین یک گپ دوستانه داشته باشیم.
شما برای رفتن به گروه گپ میتونید به روشی که میگم اقدام کنید.
ابتدا روی گروه گپ کلیک کنید.
بعد وارد کانال شدین پر از گروه گپ هست.